Kiedy należy wymienić grzejniki stalowe na nowe

Kiedy należy wymienić grzejniki stalowe na nowe
Opublikowano przez Admin

Wymieni­amy grze­jniki z przy­czyn este­ty­cznych, gdy chcemy odświeżyć i zmienić wys­trój mieszka­nia, ale najczęś­ciej wymieni­amy je z przy­czyn tech­nicznych, a więc od nas niezależnych. Poznaj przyczyny wymiany grzejników stalowych na nowe. Przyczyna może tkwić w nieszczelności, mocy grzewczej, zaworach.

Problem z nieszczelnością

Nieszczelność grzejników stalowych najczęściej spowodowana jest korozją. Prowadzi ona do perforacji blachy, na której robią się dziury. Nie zawsze nieszczel­ność kończy się koniecznoś­cią wymi­any całych grze­jników, jeśli doty­czy tylko zaworów, wystar­czy je wymienić.

Moc grzewcza

Pojawia się też prob­lem z mocą grzew­czą. Może się jed­nak okazać, że grze­jniki nie muszą być wymieni­ane, pod warunk­iem, że jesteśmy w stanie zmin­i­mal­i­zować straty ciepła w niedo­grzanych pomieszczeni­ach np. wymieniając okna, czy dociepla­jąc ściany. Gdy w mieszka­niu wciąż będzie zimno musimy wów­czas pomyśleć o wymi­anie grze­jników stalowych na nowe, o więk­szej mocy, np. konwektorowe, które mon­tuje się pod oknami.

Uszkodzone zawory

Bywa też i tak, że grze­jniki nie speł­ni­ają swej funkcji tak jak powinny, ponieważ uszkod­zone są zawory. Mogą być skamieni­ałe lub nieszczelne. W takiej sytu­acji wystar­czy wymienić zawory na nowe, bez konieczności lik­wid­owa­nia grzejników.

Jeśli nie jesteśmy pewni w czym tkwi przy­czyna, najlepiej sko­rzys­tać z porady fachowca, by uniknąć dyskom­fortu, czy niepotrzeb­nej wymi­any grze­jników, jeśli prob­lem tkwi gdzie indziej. Jeśli nie obe­jdzie się bez zakupu grze­jników to przy­na­jm­niej będziemy wiedzieć jaki model wybrać i o jakiej mocy.

Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij